Voorwaarschuwing

Deze plaatsen wij bij calamiteiten op wegen
waar geen matrix signalering aanwezig is.
Dit om automobilisten tijdig te waarschuwen
dat er een of meerdere rijstr